giovedì 4 ottobre 2007

Presentation av en ny kompakt lasern kalibreringen system på CR utställningen i Stockholm (LP 30 Compact)

LP30 Compact lasermätsystem

Världens exaktaste och flexiblaste laserkalibreringssystem, den bäst pris - utförande förhållanden tillgänglig på det marknad.

Feanor (Estonia) gåvan den LP30 lasern på den CROSSBO II utställningen i Stockholm , från 16 till 19 Oktober 2007 (CROSSBO II B2B IND-TECH III). LP30 Compact-lasermätsystemet, som används för omfattande noggrannhetsbedömning av verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner (CMM) och andra positionskritiska system, är det bästa verktyget för jobbet.
LP30 Compact interferometer höjer ribban rejält när det gäller kalibreringsnoggrannhet.

Används för omfattande noggrannhetsbedömning av verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner och andra positioneringssystem. Förbättra prestanda med hjälp av målinriktat underhåll och korrigering av linjära positioneringsfel med hjälp av felkompensering.

Bland funktionerna märks:
  • ±1,5 ppm linjär noggrannhet bibehålls under alla miljöförhållanden
  • Ny Laser 10-programvara för datafångst och analys
  • Data analyseras enligt ett stort antal internationella standarder
  • Felkompenseringspaket för automatisk förbättring av maskinprestanda

För någon informationen behaga kalla Luca Bochese +39.3484121280 - www.feanor.com

Klick den här länk om mer informationen på det IND-TECH III - CROSSBO II B2B utställningen http://www.euroinfo.se/CrossBoII/